Saladas

Saladas (Salads)

Salada Mista (Mixed Salad) – Grande ——————————————————————————————————– 3,60 €

Salada Mista (Mixed Salad) – Pequena —————————————————————————————————– 2,90 €

Salada c/ Alface e Cenoura (Salad with Lettuce and Carrot) ——————————————————– 3,60 €

Salada do Chefe (Chef’s Salad) —————————————————————————————————————- 9,00 €

Salada do Chefe com Atum (Chef’s Tuna Salad) —————————————————————————- 11,00 €